POĎAKOVANIE

Ďakujeme Technickej univerzite v Košiciach za nezištnú pomoc pri ochrane našich zdravotníckych pracovníkov poskytnutím ochranných štítov,

pri prevencii a boji s koronavírusom na Slovensku.