Rádiologické oddelenie

Rádiológia je samostatný medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá vyšetrovaním (diagnostikou) chorobných stavov pomocou zobrazenia röntgenovými lúčmi, ultrazvukovým vlnením, zobrazovaním pomocou javu magnetickej rezonancie alebo iným vlnením. Zaoberá sa aj rádiologickými metódami spojenými s liečebným výkonom, tzv. intervenčnou rádiológiou.


Charakteristika a zameranie činnosti oddelenia

Naše novovzniknuté rádiologické oddelenie (2013) vykonáva široké spektrum diagnostických výkonov s využitím moderných zobrazovacích metód. Rozsah činnosti oddelenia vychádza predovšetkým z potrieb onkologického ústavu.

Prístrojové vybavenie
Na oddelení máme nasledujúcu najmodernejšiu diagnostickú techniku:
• CT skener Somatom Definition AS Open 64 firmy Siemens medical systems. Výhodou tohto prístroja je predovšetkým významne nižšia dávka žiarenia pri vyšetrení, kompletné softvérové vybavenie pre onkologickú diagnostiku a vysoká kvalita výstupných obrazov. Svojimi technickými parametrami a softvérovým vybavením sa zaraďuje medzi najmodernejšie prístroje v rámci EÚ. Počítačovou tomografiou sa vykonávame diagnostiku nádorových, ale aj nenádorových ochorení, zároveň určujeme štádium ochorenia a sledujeme účinnosť onkologickej liečby.
• Moderný mamograf Selenia Dimensions firmy Hologic a ultrasonografický prístroj
• RTG prístroj, USG prístroj na ktorých je poskytovaná moderná diagnostika

Členenie oddelenia:
CT pracovisko
Mamodiagnostické a USG pracovisko

Personálne obsadenie oddelenia:
Na oddelení pracujú lekári so špecializáciou v odbore rádiológia, rádiologickí technici a zdravotné sestry.

Primár:
MUDr. Peter Šmirják

Lekár:
MUDr. Beáta Gálova
MUDr. Mária Vooková
MUDr. Ľubomír Vaľovský
MUDr. Ingrid Tokárová