Otorinolaryngologické oddelenie

ORL oddelenie zabezpečuje diagnostiku a chirurgickú liečbu predovšetkým onkologických ochorení, ale aj neonkologických ochorení nosa, prínosových dutín, dutiny ústnej , hltana , hrtana a ochorení krku, vrátane diagnostiky a liečby urgentných stavov so zaistením dýchania, zastavením krvácania a ošetrením úrazových stavov. Vykonáva približne 900 operácií ročne. Z celého spektra operácií možno spomenúť- operácie nosovej priehradky pre jej vybočenie, endoskopické operácie nosa a prínosových dutín tzv. FESS pre zápaly, polypy, a nádory, odstránenie mandlí, laserové odstránenie chrápania – uvuloplastiky, operácie nádorov ústnej dutiny a hltana, operácie slinných žliaz, mikrochirurgické operácie hrtana pre zápaly i nádory laserom i Kleinsasserovou operáciou, konvenčné operácie na krku – odstránenie lymfatických uzlín, operácie štítnej žľazy, odstránenie hrtana pre zhubný nádor a iné.
ORL oddelenie disponuje 20 lôžkami a spolu s ambulanciou je umiestnené na 2. poschodí – pavilón A, v rohovej časti ústavu. Operačný trakt sa nachádza na 3. poschodí . Zabezpečuje nepretržitú prevádzku počas dňa i v pohotovostnej službe.
Ambulancia zabezpečuje diagnostiku a liečbu pacientom v konziliárnej ambulancii, ale i v špecializovaných poradniach – rinoendoskopickej a onkologickej podľa rozpisu ordinačných hodín. Poskytuje konziliárne služby pre iné ambulancie a oddelenia vrámci VOÚ, ale aj UNLP, ako aj pre všetky ambulancie z celého Východoslovenského kraja.
Každý štvrtok od 13. hodiny zasadá ORL–ONKO komisia, na ktorej otorinoloryngológ spolu s onkológom rozhodnú o terapeutickom postupe onkologického pacienta.

Personálne obsadenie pracoviska:

Primár:
MUDr. Peter Feciskanin, MPH

Zástupca primára:

Lekári:

  • MUDr. Milan Almaši PhD
  • MUDr. Beáta Buľková
  • MUDr. Viera Hertelýová
  • MUDr. Ingrid Pálfyová
  • MUDr. Slávka Mihoková
  • MUDr. Lívia Vaščáková,MPH
  • MUDr. Lenka Karoľová
  • MUDr. Oksana Petryshynetsová

Postup prijatia a prepustenia

Príjem na ORL je zvyčajne plánovaný.
Čas, kedy je potrebné dostaviť sa na plánovaný príjem je 8.00 – 9.00 hod. počas pracovných dní na ambulancii na II. poschodí, v dňoch pracovného pokoja je 8.00 – 12.00 hod. na oddelení.

Termín prepustenia pacienta je stanovený ošetrujúcim lekárom.

Čo si treba doniesť:

O dokumentoch aj potrebných veciach k hospitalizácii je pacient vopred informovaný na ORL ambulancii ústne, aj obdržaným informačným tlačivom.

Návštevné hodiny na ORL oddelení sú denne od 14.00 do 17.00 hod.

Ordinačné hodiny
Pondelok 8.00-12.00 12.30-14.00
Utorok 8.00-12.00 12.30-14.00
Streda 8.00-12.00 12.30-14.00
Štvrtok 8.00-12.00 12.30-14.00
Piatok 8.00-12.00 12.30-14.00

Ambulantní lekári: MUDr. Stecová, MUDr. Feciskanin MPH, MUDr. Almaši PhD., MUDr. Buľková, MUDr. Pálfyová, MUDr. Mihoková, MUDr. Hertelýová,

Poradne
Alergologická: utorok od 11.00 do 13.00 MUDr. Stecová
Onkologická: utorok od 8.30 do l2.30
Onkologická: štvrtok od 8.30 do l2.30
ORL-ONKO komisia štvrtok od 13.00 do15.00