Odborné komisie

KOMISIA PRE NÁDORY HLAVY A KRKU

Diagnózy riešené komisiou:
Nádory horných hltacích a dýchacích ciest, slinných žliaz a štítnej žľazy

Personálne zabezpečenie:
ORL Radiačná onkológia Klinická onkológia
MUDr. Danica Stecová doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD. MUDr. Jana Pisáková
MUDr. Peter Feciskanin MUDr. Gabriela Barilíková
MUDr. Milan Almáši, PhD. MUDr. Marek Marinčák
MUDr. Daniela Nadzonová

Miesto: ambulancia ORL oddelenia
Čas: štvrtok – 13.00 – 15.00 hod.

KOMISIA PRE NÁDORY MAXILOFACIÁLNEJ OBLASTI

Diagnózy riešené komisiou:
Nádory ústnej dutiny, pery a prínosových dutín

Personálne zabezpečenie:
Maxilofaciálna chirurgia Radiačná onkológia Klinická onkológia
MUDr. Stanislav Andrejko, PhD. doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD. MUDr. Jana Pisáková
MUDr. Branislav Borza MUDr. Gabriela Barilíková
MUDr. Marek Marinčák
MUDr. Daniela Nadzonová

Miesto: ambulancia radiačnej onkológie 3
Čas: pondelok – 10.00 – 12.00 hod.

LYMFÓMOVÁ KOMISIA

Diagnózy riešené komisiou:
Malígne lymfómy

Personálne zabezpečenie:
Radiačná onkológia Klinická onkológia
MUDr. Marek Marinčák MUDr. Martin Petriľák
 doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD. MUDr. Tabišová

Miesto: ambulancia radiačnej onkológie 1
Čas: pondelok a streda – 10.00 – 13.00 hod.

MAMÁRNA KOMISIA

Diagnózy riešené komisiou:
Karcinóm prsníka

Personálne zabezpečenie:
Gynekológia Radiačná onkológia Klinická onkológia
MUDr. Róbert Tóth MUDr. Iveta Priatelová MUDr. Igor Andrašina, CSc.
MUDr. Andrea Grešová, PhD. MUDr. Marián Frívaldský, MPH MUDr. Andrea Cipková
 MUDr. Tatiana Borošová MUDr. Daniela Nadzonová MUDr. Mária Višňovská

Miesto: ambulancia radiačnej onkológie 2, 4
Čas: štvrtok – 11.00 – 13.00 hod.

PĽÚCNA KOMISIA

Diagnózy riešené komisiou:
Karcinóm pľúc, mezotelióm

Personálne zabezpečenie:
Pľúcne lekárstvo Hrudníková chirurgia Klinická onkológia Radiačná onkológia
MUDr. Andrej Somoš MUDr. Marián Kudláč MUDr. Jana Jankurová MUDr. Iveta Priatelová
MUDr. Roman Klimčík MUDr. Zuzana Pribulová MUDr. Natália Janíčková

Miesto: ambulancia radiačnej onkológie 4
Čas: pondelok – 13.00 – 15.00 hod.

MELANÓMOVÁ KOMISIA

Diagnózy riešené komisiou:
Malígny melanóm

Personálne zabezpečenie:
Kožné lekárstvo Plastická chirurgia Klinická onkológia
MUDr. Milada Kovaľová MUDr. Vladimír Pastva MUDr. Mária Višňovská
MUDr. Henrieta Kovaľová MUDr. Viktor Jabur MUDr. Eleonóra Pihuríková

Miesto: ambulancia kožného lekárstva (VII. pavilón)
Čas: streda – 10.00 – 12.00 hod.

KOMISIA PRE SARKÓMY

Diagnózy riešené komisiou:
Sarkómy mäkkých častí, sarkómy kostí

Personálne zabezpečenie:
Ortopédia Radiačná onkológia Klinická onkológia
MUDr. Rastislav Šepitka MUDr. Marián Frívaldský, MPH MUDr. Martrin Petriľák
MUDr. Dávid Sokol MUDr. Daniela Nadzonová MUDr. Jana Tabišová

Miesto: ambulancia klinickej onkológie na prízemí
Čas: streda – 13.00 – 14.00 hod. (každý párny týždeň)

ONKO – UROLOGICKÁ KOMISIA

Diagnózy riešené komisiou:
Karcinóm prostaty, karcinóm obličky, karcinóm močového mechúra a močových ciest, testikulárne nádory a karcinóm penisu

Personálne zabezpečenie:
Urológia Radiačná onkológia Klinická onkológia
MUDr. Ľubomír Lachváč, PhD. Doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA  MUDr. Monika Žák
MUDr. Tomáš Kička MUDr. Katarína Belánová
MUDr. Natália Janíčková

Miesto: ambulancia radiačnej onkológie 1
Čas: pondelok – 10.00 – 12.00 hod.

ONKO – GYNEKOLOGICKÁ KOMISIA

Diagnózy riešené komisiou:
Karcinóm krčka maternice, tela maternice, karcinóm vaječníkov a karcinóm vulvy

Personálne zabezpečenie:
Gynekológia Radiačná onkológia Klinická onkológia
MUDr. Marcel Lupták MUDr. Katarína Belánová  MUDr. Renáta Šikrová
MUDr. Marta Jacinová MUDr. Marek Marinčák  MUDr. Róbert Biel
MUDr. Tatiana Borošová

Miesto: ambulancia gynekologického oddelenia
Čas: utorok – 11.00 – 13.00 hod.

KOMISIA PRE NÁDORY CNS

Diagnózy riešené komisiou:
Zhubné a nezhubné nádory mozgu a miechy

Personálne zabezpečenie:
Neurochirurgia Radiačná onkológia Klinická onkológia Rádiológia
MUDr. Aurélia Kollová, PhD. MUDr. Natália Janíčková MUDr. Zuzana Pribulová MUDr. Lýdia Frigová
MUDr. Katarína Belánová
Doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA

Miesto: ambulancia radiačnej onkológie 3
Čas: utorok – 13.00 – 15.00 hod.

KOMISIA PRE NÁDORY ŠTÍTNEJ ŽĽAZY

Diagnózy riešené komisiou:
Nádory štítnej žľazy a prištítnych teliesok

Personálne zabezpečenie:
Nukleárna medicína ORL Klinická onkológia Radiačná onkológia
MUDr. Viktória Cápová MUDr. Dana Stecová MUDr. Martin Petriľák MUDr. Gabriela Barilíková
MUDr. Alžbeta Fedáková MUDr. Milan Almaši, PhD. MUDr. Jana Tabišová MUDr. Marek Marinčák
MUDr. Peter Feciskanin doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA

Miesto: endokrinologická ambulancia INMM, ambulancia oddelenia ORL VOÚ, a.s.
Čas: streda od 13:00 – 14:30

SPINÁLNA ONKOLOGICKÁ JEDNOTKA

Diagnózy riešené komisiou:
Metastázy solídnych zhubných nádorov v chrbtici

Personálne zabezpečenie:
Neurochirurgia Radiačná onkológia Rádiológia
MUDr. Rastislav Grega MUDr. Iveta Priatelová MUDr. Lýdia Frigová
MUDr. Jana Kendeová MUDr. Marián Frívaldský, MPH MUDr. Zdena Lehotská
MUDr. František Pataky MUDr. Daniela Nadzonová

Miesto a čas: Spinálna onkologická jednotka nemá pravidelné stretnutia a funguje na základe osobnej komunikácie podľa klinickej situácie