Mediátor pre pacientov

Vážený pacient,
„Mediátor pre pacientov” je osoba, ktorá je oprávnená prijímať Vaše sťažnosti v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Zodpovedná osoba: Ľuba Palková

Spôsoby podávania podnetov
E-mailom mediator@vou.sk
Osobne u zodpovednej osoby
Písomne poštová schránka, umiestnená na prízemí pri kávomate, vchod A, Hlavný pavilón