Lekáreň

V roku 2013 Východoslovenský onkologický ústav, a.s. otvoril novú Nemocničnú lekáreň VITAE, ktorá poskytuje lekárenskú starostlivosť pre všetky oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu. Ide o prvú nemocničnú lekáreň na Slovensku, ktorá má aj oddelenie výdaja liekov pre verejnosť.

Verejná časť lekárne ponúka lieky a zdravotnícke pomôcky na recepty a poukazy, doplnkový sortiment pre onkologických pacientov, ale aj širokú verejnosť.

Nemocničná časť lekárne poskytuje lekárenskú starostlivosť podľa požiadaviek oddelení a ostatných pracovísk, hospitalizovaným, ale aj ambulantne liečeným pacientom. Pre jednotlivé oddelenia zabezpečuje lieky kategórie A, ako aj prípravu cytostatík. Zabezpečuje, eviduje a uchováva lieky, laboratórne diagnostiká, zdravotnícke pomôcky. Vykonáva individuálnu prípravu liekov a ich kontrolu na žiadanky ústavu. Prijíma, eviduje a vydáva lieky centrálne nakupované zdravotnými poisťovňami.

Nemocničná lekáreň VITAE zabezpečuje odbornú prax pre študentov Farmaceutickej fakulty a Strednej zdravotníckej školy v Košiciach.

Meno a priezvisko Telefón
Vedúca nemocničnej lekárne: PharmDr. Renáta Bérešová 055/6135 711
Verejná časť lekárne – oficina: PhMr. Stanislava Poloniová 055/6135 712
Nemocničná časť lekárne – príjem žiadaniek: Mgr. Lucia Telepjanová 055/6135 422
OTVÁRACIE HODINY
Pondelok: 7.30 – 15.30
Utorok: 7.30 – 15.30
Streda: 7.30 – 15.30
Štvrtok: 7.30 – 15.30
Piatok: 7.30 – 15.30