Oddelenie otorinolaryngológie

Prednášky

Lekári

MUDr. N. DŽUNKOVÁ
1 Džunková N.,Almaši M., Stecová D., Feciskanin P., Buľková B., Hertelýová V., Vaščáková L., Petryshynetsová O., Kerekešová L. Výskyt metastáz zhubných nádorov hlavy a krku v podoblasti II B. Retrospektívna štúdia. 58. Národný kongres SSO Vysoké Tatry ,september 2011
2 Džunková N., Stecová D., Almaši M., Feciskanin P. Blokové krčné disekcie pri metastatickom karcinóme hltana a hrtana. Prešovský reg. seminár ORL, Prešov 2011
3 Džunková N.,Almaši M., Stecová D., Buľková B., Feciskanin P., Hertélyová V., Vaščáková L., Petryshynetsová O., Karoľová L. Výskyt MTS zhubných nádorov hlavy a krku v oblasti llB. Retrospektívna štúdia. Prešovský regionálny ORL seminár, 27.4.2012, Prešov
4 Džunková N. Chirurgická liečba karcinómu štítnej žľazy.
Vll. Bardejovské onkologické dni, 20-22.6.2012, Bardejovské Kúpele
5 Džunková N., Almaši M., Stecová D. Lymfóm slzníka.
XVl. Košické chemoterapeutické dni, 29.11-1.12.2012, Košice
MUDr. D. STECOVÁ
1 Stecová D., Džunková N., Petryshynetsová O., Bohuš P., Feciskanin P., Vaščáková L., Kerekešová L., Almaši M. NK/T lymfóm nazálny typ- diagnostický problém. 58. Národný kongres SSO Vysoké Tatry, september 2011
2 Stecová D., Almaši M., Džunková N., Petryshynetsová O., Bohuš P., Buľková B., Vaščáková L. NK/T lymfóm- nazálny typ:diagnostický problém.
Prešovský regionálny ORL seminár , 27.4..2012, Prešov
3 Stecová D. Výsledky liečby karcinómu štítnej žľazy.
Bardejovské onkologické dni , 20-22.6.2012
4 Stecová D., Džunková N., Buľková B., Mihoková S., Vaščáková L., Karoľová L. Chirurgická liečba karcinómov štítnej žľazy a jej výsledky.
59 Národný kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 40 Reimanové dni, 26-28.9.2012, Prešov
MUDr. M. Almaši,PhD
1 Almaši M., Džunková N. Transkarunkulárna mediálna orbitotómia.
58. Národný kongres SSO, Vysoké Tatry, september 2011
2 Almaši M., Džunková N., Stecová D., Buľková B., Feciskanin P., Hertélýová V. Možnosti rehabilitácie parézy n. accesorius po radikálnych blokových disekciách. 58. Národný kongres SSO, Vysoké Tatry september 2011
3 Almaši M., Buľková B., Karoľová L. Perioperačné komplikácie pri záchranných laryngektómiách.
Vll. Bardejovské onkologické dni, 20-22.6.2012, Bardejovské Kúpele
4 Almaši M., Operácie v oblasti rinobázy.
Vll. Bardejovské onkologické dni, 20-22.6.2012, Bardejovské Kúpele
5 Almaši M., Karoľová L., Buľková B., Feciskanin P., Stecová D. Pooperačné komplikácie pri záchranných laryngektómiách.
59. národný kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 40 Reimanové dni, 26-28.9.2012, Prešov
6 Almaši M., Džunková N., Stecová D. Rekonštrukcia pooperačných defektov hlavy a krku.
XVI. Košické chemoterapeutické dni, 29.11-1.12.2012, Košice
MUDr. B. BUĽKOVÁ
1 Buľková B., Hertelýová V. Rehabilitácia hlasu po laryngektómii. Vll. Bardejovské onkologické dni, 20-22.6.2012, Bardejovské Kúpele
MUDr. P. Feciskanin
1 Feciskanin P., Džunková N., Almaši M., Stecová D., Buľková B., Vaščáková L. Diagnostika a liečba nádorov slinných žliaz.
Vll. Bardejovské onkologické dni, 20-22.6.2012, Bardejovské Kúpele
2 Feciskanin P., Vaščáková L., Džunková N., Almaši M., Buľková B. Výsledky liečby nádorov príušnej slinnej žľazy.
Vll. Bardejovské onkologické dni, 20-22.6.2012, Bardejovské Kúpele
3 Feciskanin P., Vaščáková L., Džunková N., Stecová D., Almaši M., Buľková B. Diagnostika a liečba nádorov príušnej slinnej žľazy.
59. Národný kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 40 Reimanové dni, 26-28.9.2012, Prešov

Prednášky

Sestry

Mgr. M. Tóthová
1 Tóthová M.,Tirpáková M., Sivecová I. Psychické aspekty chirurgickej liečby
Celoústavný seminár RK SaPA 13.4.2011 Košické
2 Tóthová M., Benkeová V. Endoskopická diagnostika nádoru krku.
XXII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich na operačných sálach s medzinárodnou účasťou.4.5.10.2012 Prešov
Bc. Z. Kovalčíková
1 Kovalčíková Z., Novotná K. Operácie štítnej žľazy a možné komplikácie.
VII. Konferencia sestier pracujúcich v onkológií, Košické chemoterapeutické dni, 1.12.2011, Košice
Mgr. L. Lukáčeková
1 Lukáčeková L., Sivecová I. Rehabilitácia hlasu po laryngektómii.
VII. Konferencia sestier pracujúcich v onkológií, Košické chemoterapeutické dni, 1.12.2011, Košice
Bc. M.Tirpáková
1 TirpákováM., Čonková Skybová A. Operácie slinných žliaz.
XXII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich na operačných sálach s medzinárodnou účasťou.4.5.10.2012 Prešov

PUBLIKÁCIE

LEKÁRI

MUDr. M. Almaši,PhD
1 Almaši M., Osifová A., Horňák M., Andrašovská M., Džunková N. Transkarunkulárna mediálna orbitotómia. Česk. Slov. Oftalmol. 2011