Gynekologické oddelenie

Lekári

MUDr. R. TÓTH,PhD
1 Tóth R., Lazar I. Fertilitu zachovávajúce operácie vo včasnom štádiu ovariálneho karcinómu. Medifórum v onkológii, Vyhne, 2008
2 Tóth R., Lazar I. Úloha gynekológa v prevencii, diagnostike a liečbe ochorení mliečnej žľazy. Gynekologicko-patologický seminár, Košice, 2010
3 Tóth R., Lazar I. Karcinóm krčka maternice a tehotenstvo. XV. Košické chemoterapeutické dni, Košice, 2011
MUDr. I. LAZAR, PhD
1 Lazar I., Tóth R., Borošová T., Bujňák J., Krajňák P. Retrospektívna analýza operačných výkonov a vybraných histopatologických parametrov u pacientok s malígnym ochorením prsnej žľazy vo VOU, a.s. Košice za obdobie rokov 2006- 2008.     Mamologický kongres, Bratislava, 2010
2 Lazar I., Tóth R., Borošová T., Bohuš P. Triplex genitálny karcinóm.  XVIII. Schwarzov deň, Košice, 2009
3 Lazar I., Borošová T., Tóth R.  Operačná liečba ochorení prsníka vo VOU a.s., Košice od jeho vzniku. XV. Kongres SGPS SLS, Košice, 2008
4 Lazar I., Tóth R. Karcinóm krčka maternice: liečebný manažment. Onkológia 6.2011
5 Lazar I., Tóth R. Molekulárny profil neoplázii endometria (I.). Gynekológ, 3, 2011 92-96
6 Lazar I., Tóth R.

Molekulárny profil neoplázii endometria (II.). Gynekológ, 4,2011, 127-131.

Sestry

Prednášky 2009

P.Čardášová, dpl.s.
1 Čardášová P., Sakalová G., Vojtillová M. Edukácia adolescentiek o prevencii rakoviny krčka maternice, V. konferencia sestier pracujúcich v onkológii 2009

Prednášky 2010

Mgr. S.Zimermannová
1 Zimermannová S., Sakalová G. Chirurgická liečba u pacientky pri karcinóme prsníka, regionálny odborný seminár sestier – VOÚ,a.s. Košice 10.6.2010

Prednášky 2011

Mgr. D. Berecová
1 Berecová D., Pichaničová M. Radikálna operácia prsníka mastectómia – ošetrovateľská starostlivosť, Regionálny odborný seminár sestier – VOÚ a.s. 13.4.2011 Košice
2 Berecová D., Pichaničová M. Ošetrovateľská starostlivosť o pacientku po operácii s nádorovým ochorením prsníka.15.4.2011
3 Berecová D., Pichaničová M. Intravenózne liečivo, Bbraun Košice 2011
Mgr. S. Zimermannová
1 Zimermannová S., Berecová D., Sakalová G. Psychosociálne aspekty zvyšovania kvality života onkologických pacientov, VII. Konferencia sestier pracujúcich v onkológii Košice, december 2011

Prednášky 2012

V. Dianová Klečaneková
1 Dianová Klečaneková V., Marcinková I. Mobbing, XXII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich na operačnej sále, október 2012