Oddelenie OAIM

Rok 2008
Autor MUDr. Paulíková M. a kol.
Prednáška Analgézia ketamínom v prednemocničnej starostlivosti + Abstrakt v zborníku  (XV. Dostálové dni ČR)
Autor Mgr. Sukovská A., Džurbanová R.
Prednáška Syndróm vyhorenia ( Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti a urgentnej starostlivosti)
Autor Mgr. Sukovská A., Mgr. Palková Ľ., Doc. MUDr. Berč A.
Prednáška Hrozí sestrám vyhorenie? (prieskum sestier vo VOÚ, a.s.), ( XII. Košické chemoterapeutické dni)
Rok 2009
Autor MUDr. Paulíková M.
Prednáška Hypotermia a možnosti chladenia pacienta po KPR ( Winterforum )
Rok 2010
Autor MUDr. Dančíková T., MUDr. Paulíková M., MUDr. Kotusová B
Prednáška Vybrané problémy anestéziológia a intenzívnej medicíny v onkológii ( XIV. Košické chemoterapeutické dni)
Autor MUDr. Kotusová B., MUDr. Dančíková T.
Prednáška Malígna bolesť a depresia ( XVIII. Slovenské dialógy o bolesti)
Autor MUDr. Kotusová B., MUDr. Dančíková T.
Prednáška Prelomová bolesť – jej tesná kontrola ( Interný seminár – NYCOMED)
Autor MUDr. Paulíková M.
Prednáška Anestézia v krčnej onkológii ( KS Krompachy- Plejsy)
Autor Bc. Mervová S., Mgr. Chamilová S.,
Prednáška Bezpečné podávanie intravenóznych liečiv ( XIV. Košické chemoterapeutické dni)
Rok 2011
Autor MUDr. Kotusová B., MUDr. Dančíková T.
Prednáška Terapia akútnej prelomovej bolesti u onkologických pacientov v praxi algeziológa. Skúsenosti v liečbe bolesti sublingválnou formou fentanylu ( Interný seminár – Richter Gedeon)
Autor Nalevanková V., Timčíková J., Džurbanová R.
Prednáška Bezpečnosť ako jeden z indikátorov poskytnutia  zdravotnej starostlivosti ( VII. Konferencia sestier pracujúcich v onkológii)
Autor MUDr. Dančíková T., MUDr. Kotusová B
Prednáška Karcinóm prsníka a kvalita života ženy. ( XIII. ČS dialógy o bolesti)
Autor MUDr. Paulíková M
Prednáška Úskalia zabezpečenia dýchacích ciest v krčnej onkológii ( XVIII.Kongres SSAIM, Piešťany)
Autor Mgr. Veronika Nalevanková, Mgr. Elena Lengeňová
Prednáška Centrálny venózny katéter ( Interný seminár – B.BRAUN Medical s.r.o.)
Rok 2012
Autor MUDr. Kotusová B., MUDr. Dančíková T., MUDr. Paulíková M., MUDr. Vasiľ J., MUDr. Kalapošová M.,
Prednáška Úskalia dlhodobého zavedenia CVK