Stereotaktická rádiochirurgia

LINAC Elekta Versa HD

 

Od januára 2020 sú vo VOU dostupné stereotaktické rádiochirurgické výkony na novom lineárnom urýchľovači Elekta Versa HD. Na objasnenie problematiky, prinášame odpovede na najčastejšie kladené otázky.

 

Čo je stereotaktická rádiochirurgia, resp. stereotaktický rádiochirurgický výkon.

Princípom stereotaktickej rádiochirurgie je ožiarenie ložiska v mozgu vysokou, presne zacielenou dávkou žiarenia, pričom ostatné okolité orgány a tkanivá sú chránené. Jedná sa tak o minimálne invazívne ošetrenie, ktoré je v určitých prípadoch alternatívou ku operačnému odstráneniu ložiska.

Aký je rozdiel medzi rádiochirurgiou a rádioterapiou?

Pri rádiochirurgii je chorobné ložisko zasiahnuté jednou vysokou dávkou žiarenia, zatiaľ čo pri rádioterapii je celková dávka rozdelená do viacerých malých dávok, kvôli šetreniu okolitých zdravých tkanív. Rádiochirurgicky sa ožarujú hlavne nádory s jasným okrajom, neprerastajúce do okolitých tkanív, zatiaľ čo rádioterapiou sa ožarujú nádory, ktoré do okolia prerastajú. Celková dávka žiarenia rozdelená do viacerých malých dávok šetrí to zdravé tkanivo, pomedzi ktoré prerastá tkanivo nádorové.

Ako je možné docieliť presnosť podania vysokej dávky žiarenia?

Sú na to presne stanovené protokoly. Potrebný je predovšetkým samotný prístroj, lineárny urýchľovač, ktorého konštrukcia umožňuje presnosť podania vysokej dávky žiarenia. Ďalej k presnosti prispieva fixovanie hlavy pacienta počas ožiarenia v stereotaktickej maske a plánovanie ožiarenia na základe magnetickej rezonancie (MR) a plánovacieho CT v špecializovanom software.

Ktoré diagnózy je možné liečiť stereotaktickou rádiochirurgiou?

Sú to hlavne nádory s dobre viditeľným okrajom- meningeómy, vestibulárne schwannómy, metastázy, aj mnohopočetné metastázy v mozgu, adenómy hypofýzy a v určitých situáciách kostné metastázy v stavcoch alebo nádory v ich blízkosti. Tiež je možné rádiochirurgické ožiarenie arteriovenóznych malformácií.

Existuje obmedzenie vzhľadom na veľkosť nádoru? Aké sú ďalšie obmedzenia?

Rádiochirurgicky je možné ožiariť nádory do veľkosti 3 cm, ktoré sú bez opuchu v okolitých tkanivách, pretože vysoká dávka žiarenia opuch zhoršuje. Za určitých okolností je možné aj ožiarenie väčšieho nádoru, vtedy je nutné rozdeliť celkovú dávku žiarenia do troch alebo piatich dávok, vždy je ale zachovaná presnosť aplikácie dávky žiarenia. Ku každému pacientovi a jeho diagnóze pristupujeme individuálne.

Aký je postup pri konzultácii a následnej liečbe?

  1. Pacient sa objedná na konzultáciu na ambulanciu stereotaktickej rádiochirurgie VOU na tel. čísle 055/6135514 alebo 055/6135516. Ambulantné hodiny sú v utorok od 13:00 hod.
  2. Je potrebné doniesť so sebou kompletnú dokumentáciu a tiež MR alebo CT na CD.
  3. V prípade, že rádiochirurgický výkon je indikovaný, pacient bude objednaný na prípravu stereotaktickej masky a plánovacie CT v maske.
  4. Na základe MR a CT pripravíme plán ožarovania.
  5. Pacient objednáme na krátku hospitalizáciu a rádiochirurgický výkon.

Konzultovať je možné aj elektronicky, kedy odporúčajúci lekár napíše do mailu na
kollova@vou.sk anamnézu a nechá poslať MR alebo CT skeny do PACSu VOU.

Ako dlho trvá samotné ožiarenie?

Doba samotného ožarovania trvá v priemere okolo 30 min. Dĺžka výkonu sa môže mierne líšiť
v závislosti od diagnózy a aplikovanej dávky.

Aké sú komplikácie po stereotaktickom rádiochirurgickom výkone a ako je možné ich ovplyvniť?

Najčastejšou komplikáciou u rádiochirurgických pacientov je vznik opuchu okolo ožiareného
ložiska, alebo zvýraznenie už prítomného opuchu. V týchto prípadoch sa podávajú kortikoidy.
V dôsledku opuchu sa môžu zhoršiť aj už existujúce príznaky, podľa toho, v ktorej oblasti je
nádor uložený. V niektorých prípadoch sa u pacienta môže zhoršiť bolesť hlavy. Možné
komplikácie diskutujeme s každým pacientom individuálne, nakoľko riziká sú pre jednotlivé
typy nádorov a lokalizácie rozdielne.

Aký výsledok je možné očakávať?

Ožiarením sa zastaví rast nádoru, ktorý sa postupne mení na väzivové tkanivo. Z toho dôvodu
bude nádor na kontrolných skenoch stále prítomný. Niektoré ožiarené nádory sa môžu
časom aj zmenšiť. V určitých prípadoch sa môže nádor po ožiarení prechodne zväčšiť, k jeho
zmenšeniu dôjde po vymiznutí opuchu.

Aká je následná starostlivosť?

Pacienta objednáme na kontrolné vyšetrenie, prípadne aj s MR skenom v intervale podľa
diagnózy. Podľa potreby sa môže pacient objednať na konzultáciu na ambulancii
stereotaktickej rádiochirurgie na tel. 055/6135514 alebo 055/6135516.

Čakáreň pracoviska sterotaktickej rádioterapie.

Čakáreň pracoviska sterotaktickej rádioterapie.

Obsluhujúci personál stereotaktického lineárneho urýchľovača.

Obsluhujúci personál stereotaktického lineárneho urýchľovača.

Ožarovňa stereotaktického urýchľovača

Ožarovňa stereotaktického urýchľovača s inštalovanou fixačnou konštrukciou. Stropné zariadenia označené žltou farbou boli dodané spoločnosťou Brainlab a slúžia na presnú kontrolu nastavenia.

Plán rozloženia dávky pre rádiochirurgickú liečbu jednej mozgovej metastázy.

Plán rozloženia dávky pre rádiochirurgickú liečbu jednej mozgovej metastázy.

Poloha pacienta pri sterotaktickom ožarovaní mozgu.

Poloha pacienta pri sterotaktickom ožarovaní mozgu.

Pohľad od hlavy, pacientka je pri vedomí a voľne dýcha otvorom masky.

Pohľad od hlavy, pacientka je pri vedomí a voľne dýcha otvorom masky.

Kontrola presnosti nastavenia. Kontrola sa vykonáva viackrát počas priebehu stereotaktického ožarovania.

Kontrola presnosti nastavenia. Kontrola sa vykonáva viackrát počas priebehu stereotaktického ožarovania.