Ponuka zamestnania – sestra

Východoslovenský onkologický ústav, a.s., sídlom: Rastislavova ul. 43, 041 91 Košice, príjme do pracovného pomeru zdravotníckych zamestnancov na pracovnú pozíciu sestra, na plný úväzok.

  1. Dve pracovné miesta pre oddelenie klinickej onkológie – dvojzmenná prevádzka
  2. Jedno pracovné miesto pre oddelenie radiačnej onkológie – dvojzmenná prevádzka

Nástup možný ihneď.

Základná zložka mzdy obsadzovanej pracovnej pozície je min. 971,88 €.

Podmienkou je odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní sestra, ako aj ďalšie podmienky vyžadované legislatívou pre zdravotníckeho pracovníka.

Žiadosti o prijatie do zamestnania, spolu so a/ životopisom, b/ písomným súhlasom so spracovaním osobných údajov, a c/ dokladmi o dosiahnutom vzdelaní zasielajte, prípadne doručte osobne, na adresu:

Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
personálne oddelenie
Rastislavova 43
041 91 Košice

personalne@vou.sk, 055 6135 109