Ponuka zamestnania – sestra

Východoslovenský onkologický ústav, a.s., sídlom: Rastislavova ul. 43, 041 91 Košice, príjme do pracovného pomeru

zdravotníckeho zamestnanca na pracovnú pozíciu sestra, na plný úväzok.

Tri pracovné miesta pre oddelenie klinickej onkológie.
Dvojzmenná prevádzka

Nástup možný ihneď.

Základná zložka mzdy obsadzovanej pracovnej pozície je min. 971,88 €.

Podmienkou je odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní sestra, ako aj ďalšie podmienky vyžadované legislatívou pre zdravotníckeho pracovníka.

Žiadosti o prijatie do zamestnania, spolu so a/ životopisom, b/ písomným súhlasom so spracovaním osobných údajov, a c/ dokladmi o dosiahnutom vzdelaní zasielajte, prípadne doručte osobne, na adresu:

Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
personálne oddelenie
Rastislavova 43
041 91 Košice

personalne@vou.sk, 055 6135 109