Sestra

Východoslovenský onkologický ústav, a.s., sídlom: Rastislavova ul. 43, 041 91 Košice, príjme do pracovného pomeru

sestra

na plný/čiastočný úväzok, práca na zmeny – obsadzovaná pozícia počas zastupovania iného zamestnanca počas trvania materskej a/alebo rodičovskej dovolenky. Nástup možný ihneď.

Základná zložka mzdy obsadzovanej pracovnej pozície je min. 972 €.

Podmienkou je odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní sestra, ako aj ďalšie podmienky vyžadované legislatívou pre zdravotníckeho pracovníka.

Žiadosti o prijatie do zamestnania, spolu so a/ životopisom, b/ písomným súhlasom so spracovaním osobných údajov, a c/ dokladmi o dosiahnutom vzdelaní zasielajte, prípadne osobne doručte na adresu:

Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
personálne oddelenie
Rastislavova 43
041 91 Košice

personalne@vou.sk, 055 6135 109