Ponuka zamestnania – sestra

Východoslovenský onkologický ústav, a.s., sídlom: Rastislavova ul. 43, 041 91 Košice, príjme do pracovného pomeru zdravotníckeho pracovníka – sestra na plný/čiastočný úväzok. Nástup možný ihneď.

  1. jpracovná pozícia na oddelenie klinickej onkológie – zmenová zmena
  2. pracovná pozícia na oddelenie OAIM – zmenová zmena
  3. pracovná pozícia na gynekologickej ambulancii – denná zmena
  4. pracovná pozícia na oddelenie gynekológie– denná zmena /operačná sála/

Základná zložka mzdy obsadzovanej pracovnej pozície je min. 1 009 €.

Podmienkou je odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní sestra, ako aj ďalšie podmienky vyžadované legislatívou pre zdravotníckeho pracovníka.

Žiadosti o prijatie do zamestnania, spolu so a/ životopisom, b/ písomným súhlasom so spracovaním osobných údajov, a c/ dokladmi o dosiahnutom vzdelaní zasielajte, prípadne osobne doručte na adresu:

Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
personálne oddelenie
Rastislavova 43
041 91 Košice

personalne@vou.sk, 055 6135 109