Pracovné zaradenie praktická sestra – asistent

Východoslovenský onkologický ústav, a.s., sídlom: Rastislavova ul. 43, 041 91 Košice, príjme do pracovného pomeru zdravotníckeho pracovníka: praktická sestra – asistent  na plný/čiastočný úväzok. Nástup možný ihneď.

  • jedna pracovná pozícia na oddelenie gynekológie /denná zmena/
  • jedna pracovná pozícia na oddelenie ORL /denná zmena/

Základná zložka mzdy obsadzovanej pracovnej pozície je min. 941 €.

Podmienkou je odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní , ako aj ďalšie podmienky vyžadované legislatívou pre zdravotníckeho pracovníka.

Žiadosti o prijatie do zamestnania, spolu so  a/ životopisom, b/ písomným súhlasom so spracovaním osobných údajov, a c/ dokladmi o dosiahnutom vzdelaní zasielajte, prípadne osobne doručte na adresu:

Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
personálne oddelenie
Rastislavova 43
041 91 Košice
personalne@vou.sk, 055 6135 109