Ponuka zamestnania – Lekár

Východoslovenský onkologický ústav, a.s., sídlom: Rastislavova ul. 43, 041 91 Košice, príjme do pracovného pomeru

zdravotníckeho zamestnanca na pracovnú pozíciu lekár, na plný úväzok.

Požadovaná kvalifikácia: lekár v špecializačnom odbore rádiológia alebo lekár zaradený do odboru s minimálne 3-ročnou praxou.
Nástup možný ihneď.

Základná zložka mzdy obsadzovanej pracovnej pozície je min. 1365 € alebo 2512 /po získaní odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností/.
Mzda dohodou.

Ďalšími náležitosťami sú podmienky vyžadované legislatívou pre zdravotníckeho pracovníka.

Východoslovenský onkologický ústav, a.s., oddelenie rádiológie, ponúka možnosť pracovať s modernou prístrojovou technikou a odborný rast v špecializovanom ústave.
Oddelenie rádiológie je dynamický kolektív s ambíciou rozširovať spektrum poskytovaných výkonov.
Zamestnávateľ okrem iného ponúka podporu špecializačného štúdia, benefity zo sociálneho fondu, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie.

Žiadosti o prijatie do zamestnania, spolu so a/ životopisom, b/ písomným súhlasom so spracovaním osobných údajov, a c/ dokladmi o dosiahnutom vzdelaní zasielajte, prípadne doručte osobne, na adresu:

Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
personálne oddelenie
Rastislavova 43
041 91 Košice

personalne@vou.sk, 055 6135 109