Ponuka zamestnania – Lekár

Východoslovenský onkologický ústav, a.s., sídlom: Rastislavova ul. 43, 041 91 Košice, príjme do pracovného pomeru l e k á r a / k u na oddelenie radiačnej onkológie na plný/čiastočný úväzok. Nástup možný od 1.9.2022.

Základná zložka mzdy obsadzovanej pracovnej pozície je min. 1 416 € resp. 2 605 € u lekára, ktorý už získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore klinická onkológia.

Podmienkou je odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní lekár, ako aj ďalšie podmienky vyžadované legislatívou pre zdravotníckeho pracovníka.

Žiadosti o prijatie do zamestnania, spolu s profesijným životopisom, písomným súhlasom so spracovaním osobných údajov pre potreby obsadenia voľného pracovného miesta v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a dokladmi o dosiahnutom vzdelaní zasielajte, prípadne osobne doručte na adresu:
Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
personálne oddelenie
Rastislavova 43
041 91 Košice
Tel. kontakt: 055/6135109, Daniela Dávidová