Poďakovanie

Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice ďakuje Lige proti rakovine SR za poskytnutý finančný dar vo výške 41 000 € na projekt „Včasná diagnostika, diferenciálna diagnostika a manažment nepalpovateľných tumorov prsníka ultrazvukom s vysokou rozlišovacou schopnosťou“ pre gynekologické oddelenie.Jedná sa o finančný dar poskytnutý z verejnej finančnej zbierky z 18. ročníka Dňa narcisov.