Ponuka voľného pracovného miesta – Lekárka

Východoslovenský onkologický ústav, a.s., sídlom: Rastislavova ul. 43, 041 91 Košice, príjme do pracovného pomeru

lekára / ku

na oddelenie gynekológie na plný úväzok.

Nástup možný ihneď.

Požadujeme odbornú a zdravotnú spôsobilosť.

Odbornou spôsobilosťou na obsadzovanú pozíciu je odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo.

Žiadosti o prijatie do zamestnania, spolu s 1/ profesným životopisom, 2/ písomným súhlasom so spracovaním osobných údajov pre potreby obsadenia voľného pracovného miesta, v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, a dokladmi o dosiahnutom vzdelaní zasielajte, prípadne osobne doručte, na adresu:

Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
Personálne oddelenie
Rastislavova 43
041 91 Košice

Tel. kontakt: 055/6135109, Dávidová