Východoslovenský onkologický ústav, a.s. rozšíril poskytovanie zdravotnej starostlivosti o nové diagnostické pracoviská.
Pracovisko počítačovej tomografie je vybavené moderným CT prístrojom Siemens Somatom Definition AS. Výhodou tohto prístroja je predovšetkým významne nižšia dávka žiarenia pri vyšetrení a kompletné softwérové vybavenie pre onkologickú diagnostiku.
Na vyšetrenia objednávame bez obmedzení a to osobne na recepcii nachádzajúcej sa na II. pavilóne (oproti hlavnej budove VOÚ, a. s.) alebo telefonicky na čísle 055/ 6135 546.
Ďalšie pracovisko predstavuje mamografia vybavená novým digitálnym mamografickým prístrojom Selenia Dimensions Hologic. Prístroj je určený pre skríning karcinómu prsníka a pre diagnostiku. Na vyšetrenia objednávame osobne na recepcii pracoviska mamografie (suterén hlavnej budovy VOÚ, a. s.) alebo telefonicky na čísle 055/ 6135 556.