Rádioterapia

Je situovaná v budove II. pavilónu (nízka žltá budova naproti hlavnej budovy).

Čo je potrebné vziať so sebou na ožarovanie?

  • uterák, ktorý používate len na tento účel
  • kartičku poistenca, prípadne záznam o ožarovaní
  • pomôcky k ožarovaniu (tzv. cumeľ)

 

Nezabudnite, že:

  • ak ste ambulantný pacient musíte počas ožarovania 1x v týždni absolvovať kontrolu u svojho ošetrujúceho lekára
  • máte na koži zakreslené značky, ktoré sú veľmi dôležité pri ožarovaní, preto si ich násilne neodstraňujte
  • pri menšom zotretí značiek, Vám ich musí RA technik opätovne zakresliť
  • tieto značky si v žiadnom prípade nesmiete zakresľovať doma sám

 

Prevádzka na lineárnych urýchľovačoch:

07:00 – 08:00 pacienti nalačno
08:00 – 11:00 objednaní pacienti
11:00 – 11:30 imobilní pacienti
11:30 – 14:00 noví pacienti
14:00 – 16:00 objednaní pacienti
16:00 – 18:00 hospitalizovaní pacienti

Poradie pacientov určuje lekár a RA technik.
Uprednostené sú deti a ošetrovateľ s imobilným pacientom.
V prípade poruchy lineárneho urýchľovača je tento harmonogram neplatný.

 

Prevádzka na RTG terapii:

07:00 – 08:00 začínajúci pacienti
07:00 – 12:00 objednaní pacienti
12:00 – 12:30 onko pacienti
12:00 – 12:30 onko pacienti
13:00 – 14:00 objednaní pacienti

Poradie pacientov určuje lekár a RA technik.
V čase od 14:00 – 17:00 bude uprednostené prípadné ožarovanie krvi alebo nevyhnutné ožiarenie onkologických pacientov.