Gynekologické oddelenie

Je odborom, ktorý sa zaoberá diagnostikou a liečbou malígnych ochorení rodidiel a mliečnej žľazy.
Náplňou práce, ako vysoko špecializovaného onkologického pracoviska s nadregionálnou pôsobnosťou je zabezpečovať najzložitejšie operačné výkony pri nádorových ochoreniach rodidiel a mliečnej žľazy.
V spolupráci s onkológom, patológom a radio- diagnostikom stanoviť liečebný plán a odporučiť ďalšie dispenzarizačné postupy a kontrolu onkolo- gických pacientok.
Cieľom je centralizácia pacientok, poskytovanie komplexnej liečby, prevencie aj dispenzarizácie na najvyššej možnej súčasnej úrovni poznania.