Predstavitelia

Funkcia Meno
Generálny riaditeľ MUDr. Nataša Džunková
Predseda predstavenstva MUDr. Nataša Džunková
Podpredseda predstavenstva Ing. Beáta Semrádová, MPH
Člen predstavenstva doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD.
Funkcia Meno
Riaditeľ pre ekonomiku a prevádzku Ing. Beáta Semrádová, MPH
Riaditeľ pre vedu, výskum a vzdelávanie doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc.
Riaditeľka pre ošetrovateľstvo PhDr. Ľuba Palková, PhD. MPH
Riaditeľ pre zdravotnú starostlivosť doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD
Funkcia Meno
Primár Oddelenia klinickej onkológie MUDr. Andrea Cipková, MPH
Primár Oddelenia radiačnej onkológie doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD.
Primár Gynekologického oddelenia MUDr. Róbert Tóth, PhD.
Primár Otorinolaryngologického oddelenia MUDr. Nataša Džunková
Primár OAIM MUDr. Božena Kotusová
Primár Rádiologického oddelenia MUDr. Peter Šmirják