Predstavitelia

Funkcia Meno
Generálny riaditeľ MUDr. Tomáš Sieber, MPH
Predseda predstavenstva MUDr. Tomáš Sieber, MPH
Podpredseda predstavenstva Ing. Eva Milá
Člen predstavenstva MUDr. Igor Jenčo
Funkcia Meno
Riaditeľka pre ekonomiku Ing. Eva Milá
Riaditeľ pre vedu, výskum a vzdelávanie doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc.
Námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľstvo PhDr. Ľuba Palková, PhD. MPH
Riaditeľ pre zdravotnú starostlivosť MUDr. Igor Jenčo
Funkcia Meno
Primár Oddelenia klinickej onkológie MUDr. Andrea Cipková, MPH
Primár Oddelenia radiačnej onkológie doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD.
Primár Gynekologického oddelenia MUDr. Marcel Lupták
Primár Otorinolaryngologického oddelenia MUDr. Peter Feciskanin
Primár OAIM MUDr. Božena Kotusová
Primár Rádiologického oddelenia MUDr. Peter Šmirják