Etická komisia

Etická komisia bola zriadená poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti za účelom posudzovania etickej prijateľnosti projektov biomedicínskeho výskumu a etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní ústavnej starostlivosti, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákona, v znení neskorších predpisov.

Členovia Etickej komisie Východoslovenského onkologického ústavu, a.s.

Predseda Etickej komisie

  • doc. MUDr. Wagnerová Mária, CSc.

Členovia

  • doc. MUDr. Andrašina Igor, CSc.
  • doc. MUDr. Dubinský Pavol, PhD.
  • MUDr. Packaň Tibor, PhD.
  • JUDr. Grega Radoslav
  • MUDr. Molčányiová Angela
  • PhDr. Ľuba Palková, PhD. MPH

Metodické pokyny vydané EK.