Nadácia

Nadácia „Nadácia Východoslovenského onkologického ústavu v Košiciach“, sídlom Rastislavova 43, 041 91 Košice, IČO: 35 563 991, bankové spojenie: 1361604007/1111 (ďalej aj „nadácia“ ) bola založená nadačnou listinou uzavretou týmito zakladateľmi nadácie

KONEX elektro, spol. s.r.o.
IČO: 31680569
GRAMED, spol. s.r.o.
IČO: 36200808
Ing. Vlasta ZÁBOJOVÁ

Nadácia vznikla 29.11.2004 jej zápisom do registra nadácií
registračné číslo: 203/Na-2002/778.

Nadácia vznikla za účelom podporovania týchto verejnoprospešných účelov:

  • podpora vybavenia predovšetkým zdravotníckych zariadení prístrojovou technikou,
  • podpora ekonomického rozvoja a cezhraničných aktivít košického regiónu
  • podpora študentov, doktorandov, pedagogických, vedeckých pracovníkov a ostatnej odbornej verejnosti, úplná alebo čiastková, pri štúdiu, stážach, odborných pobytoch, konferenciách, pri vedecko-výskumnej práci, publikačnej a vydavateľskej činnosti
  • rozvoj vyššieho, vrátane celoživotného vzdelávania
  • ochrana zdravia
  • podpora a rozvoj vedy a vzdelávania.
Správca nadácie JUDr. Radoslav Grega
Predseda správnej rady doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc.
Člen správnej rady JUDr. Jaroslav Hlinka
Člen správnej rady MVDr. Milada Martinčeková
Člen správnej rady MUDr. Tibor Packaň, PhD.
Revízor nadácie Ing. Beáta Semrádová, MPH

 

Dokumenty na stiahnutie

Potvrdenie o zaplatení dane Vyhlásenie 2%

POUŽITIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

Za účelom nákupu zdravotníckej techniky a vybavenia pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a podporu vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve.

Cena obstarania v € Položky
995,82 bioptická pištoľ
8 842,63 gynekologický vyšetrovací stôl
1 374,23 vozíky pre pacientov
1 318,30 antidekubitné matrace
863,04 germicídne žiariče
1 037,91 chodúľky kolieskové
1 114,32 zásteny
3 124,94 vozíky pre pacientov
3 256,44 kardiacke kreslá
1 838,76 digestor do riediarne cytostatík
2 054,04 EKG
1 124,24 odborná literatúra
772,26 školiace akcie
1 686,38 rhinoskop. optika
639,91 bioptická ihla
995,82 plexi podložky pre rádioterapiu
478,35 termo-hydro barometer
5 310,36 2 pacientske monitory
203,48 čelové svietidlá
1 135,63 vaginálne zrkadlá
2 296,36 školiaca akcia
331,94 školiaca akcia
1 722,76 EKG prístroj
3 123,71 fix. pomôcky na ožarovanie
13 982,81 lôžka
6 609,04 EKG
9 282,68 defibrilátor
30 948,05 postele
2 245,87 nočné stolíky
2 395,90 odsávačka
5 311,00 Autoklav Domina s tlačou
36 289,00 Fixačný systém s prísl.
4 346,00 Tympanometer
7 520,00 Výsoko fr.pľúcny ventilátor Paravent
10 077,00 Operačné  svietidlo.
2 353,00 Pharyngo-laryngoskop
1 563,31 Broncho-lesophagoskopická hlavica
1 915,00 Perfusor compact 2 ks
3 308,20 Infusomat FMS 2 ks
51 525,84 Plánovací systém Oncentra k LU -čiastočne
407,88 Vyhrievacie prikrývky
1 991,56 Warmtouch 5900 2 ks
24 040,56 Lôžko 35 ks,matrace35 ks, stolík nočný 10 ks
1 895,04 Hradze, postranice, rukoväte na lôžka
3 903,60 Dávkovač MS16 A 3 ks
21 000,00 Transportný ventilátor Hemilton
14 499,60 Neurostimulátor
7 882,86 Automatická umývačka inštrumentov s prísl.
738,72 Lavica 4-sedadlová zelená 3 ks
29 356,30 Operačný mikroskop Opmi  Sensera
20 000,00 Anestéziologicky prístroj Aesp.View-čiastočne