Mamografia (MG) a Ultrasonografia (USG)

 

Na pracovisku vykonávame kompletnú zobrazovaciu diagnostiku ochorení prsníkov u asymptomatických i symptomatických žien s využitím digitálnej mamografie, sonografie a intervenčných metód – punkčnej aspiračnej cytológie, jadrovej biopsie a predoperačnej lokalizácie nehmataných ložísk. Ako jedno z mála pracovísk na Slovensku vykonávame aj minimálne invazívne diagnostické a terapeutické zákroky pomocou vákuového mamotomického prístroja pod mamografickou kontrolou. Pracovisko spolupracuje s mamárnou komisiou nášho ústavu, v rámci ktorej sa viacerí špecialisti (onkológ, gynekológ a rádiológ) podieľajú na navrhovaní diagnostických a terapeutických postupov.

Digitálna mamografia :
Výhodou oproti konvenčnej mamografii je nižšia radiačná záťaž o 25-30%, zlepšenie diagnostiky prsníkov s hutným tkanivom prsnej žľazy, hodnotenie snímok na pracovnej stanici ( monitore ) umožňujúcej ich ďalšiu úpravu, archiváciu snímok v digitálnej podobe a možnosť odosielania na iné vzdialené pracoviská. Na našom oddelení využívame digitálny mamograf SELENIA DIMENSIONS s diagnostickou pracovnou stanicou SECURVIEW DX od firmy HOLOGIC.

Vákuová mamotómia pod mamografickou kontrolou:
Pomocou stereotaktickej vákuovej mamotómie sa odoberajú vzorky tkaniva z podozrivého miesta kvôli presnému určeniu histologického typu vyšetrovaného tkaniva, príp. sa odstraňuje celé ložisko. Vykonáva sa v sede, počas celého vyšetrenia je prsník stlačený a Váš pohyb je obmedzený. Mamograficky pomocou stereotaxie zameriame ložisko, z ktorého po dezinfekcii a miestnom znecitlivení anestetikom odoberieme špeciálnou ihlou niekoľko vzoriek tkaniva. Na našom pracovisku využívame stereotaktický nástavec AFFIRM a vákuový mamotom ATEC SAPPHIRE od firmy HOLOGIC.

Ako sa objednať
Objednáme Vás (na presný čas vyšetrenia) osobne na recepcii pracoviska alebo na tel. čísle : 055 / 6135 556 v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 14:00 hod., s výnimkou obedňajšej prestávky od 12:00 do 12:30 hod.
Čo je potrebné priniesť na vyšetrenie
Ak prichádzate na kontrolné mamografické, resp. ultrasonografické vyšetrenie, je potrebné, aby ste priniesli predošlé mamografické snímky, resp. nález predošlého USG vyšetrenia v prípade, ak bolo robené na inom pracovisku.

Príprava na vyšetrenie:
Mamografia – neaplikujte na kožu antiperspirant, deodorant, púder: teda prípravky s obsahom hliníka, zinku a kadmia.
USG prsníkov – príprava nie je potrebná
Pre INTERVENČNÉ VYŠETRENIA prsníkov potrebujete:
― hemokoagulačné testy
― vysadiť alebo upraviť liečbu zvýšenej zrážanlivosti krvi asi 10 dní pred vyšetrením.