Mamograf a Ultrasonografia

Ako sa objednať
Objednáme Vás (na presný čas vyšetrenia) osobne na recepcii pracoviska alebo na tel. čísle : 055 / 6135 556 v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 14:00 hod., s výnimkou obedňajšej prestávky od 12:00 do 12:30 hod.
Čo je potrebné priniesť na vyšetrenie
Ak prichádzate na kontrolné mamografické, resp. ultrasonografické vyšetrenie, je potrebné, aby ste priniesli predošlé mamografické snímky, resp. nález predošlého USG vyšetrenia v prípade, ak bolo robené na inom pracovisku.

Príprava na vyšetrenie:
Mamografia – neaplikujte na kožu antiperspirant, deodorant, púder: teda prípravky s obsahom hliníka, zinku a kadmia.
USG prsníkov – príprava nie je potrebná
Pre INTERVENČNÉ VYŠETRENIA prsníkov potrebujete:
― hemokoagulačné testy
― vysadiť alebo upraviť liečbu zvýšenej zrážanlivosti krvi asi 10 dní pred vyšetrením.