Kontakty

Tel.: +421 55 6 135 111 spojovateľ/vrátnica

Telefónny zoznam Telefónny zoznam lekárov

Identifikačné údaje:
Názov: Východoslovenský onkologický ústav a.s.
Sídlo: Rastislavova č.43, 041 91 Košice
Tel.: +421 55 6 135 111
Fax: +421 55 6 135 103
E-mail: sekretariat@vou.sk

 

Kde nás nájdete

Informácie: +421 55 6135111

Predvoľba: +421 55 6135

Riaditeľstvo

Pracovisko Klapka
Generálna riaditeľka +421 55 6135101
Sekretariát +421 55 6135102
Sekretariát – FAX +421 55 6135103
Riaditeľ pre ekonomiku a prevádzku +421 55 6135105
Riaditeľka pre ošetrovateľstvo +421 55 6135106
Správca majetku +421 55 6135107
Právnik, Námestník riaditeľa pre styk so ZP +421 55 6135108
Zodpovedná osoba prevádzkovateľa podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov +421 55 6135108
Personálne oddelenie, mzdová učtáreň +421 55 6135109
Finančná učtáreň +421 55 6135110
Oddelenie pre styk so zdravotnými poisťovňami +421 55 6135112
Pracovňa +421 55 6135113
Podateľňa +421 55 6135114
Podateľňa – FAX +421 55 6135121
Prijímacia kancelária, pokladňa +421 55 6135114
Prevádzkovo-obchodný úsek +421 55 6135115
Útvar krízového riadenia +421 55 6135116
Domofón +421 55 6135117
Údržba +421 55 6135118
Psychológ +421 55 6135119
Správca siete, oddelenie plánu a rozpočtu, evidencia majetku +421 55 6135120
Ústavná hygienička +421 55 6135436
Diétna sestra +421 55 6135515
Kartotéka – archív +421 55 6135426
Dokumentačná sestra +421 55 6135426
Lekáreň Klapka
Kancelária vedúceho lekárnika +421 55 6135711
Oficína-výdaj liekov na recepty +421 55 6135712
Sklad liekov-verejná lekáreň +421 55 6135713
Riedenie cytostatík +421 55 6135714
Príjem žiadaniek +421 55 6135422
Klinika rádioterapie a onkológie Klapka
Prednosta kliniky +421 55 6135104
Odborný asistent +421 55 6135433
Sekretariát školstvo +421 55 6135402
Učebňa +421 55 6135624

 

Oddelenie klinickej onkológie

Oddelenie klinickej onkológie Klapka
Primár +421 55 6135401
Sekretariát +421 55 6135402
Sekretariát FAX +421 55 6135404
Vedúca sestra +421 55 6135403
Klinické skúšanie +421 55 6135436
Klinické skúšanie – FAX +421 55 6135437
ÚPS lekári Oddelenia klinickej onkológie +421 55 6135505
Ambulantná chemoterapia Klapka
Ambulancia I +421 55 6135411
Ambulancia II +421 55 6135412
Ambulancia III +421 55 6135413
Ambulancia IV +421 55 6135414
Ambulancia V +421 55 6135415
Pracovňa lekára +421 55 6135416
Staničná sestra +421 55 6135424
Infúzna sála +421 55 6135417
Sestry pre ambulanciu I, III +421 55 6135418
Sestry pre ambulanciu II +421 55 6135419
Sestry pre ambulanciu IV, V +421 55 6135420
Sestry FAX +421 55 6135421
Ambulancia klinickej onkológie – prízemie +421 55 6135515
Sestra pre Ambulanciu klinickej onkológie – prízemie +421 55 6135514
Oddelenie klinickej onkológie 1 Klapka
Inšpekčná izba lekárov +421 55 6135429
Staničná sestra +421 55 6135431
Sestry +421 55 6135427
Oddelenie klinickej onkológie 2 Klapka
Inšpekčná izba lekárov +421 55 6135430, 439
Staničná sestra +421 55 6135432
Sestry +421 55 6135428
Vyšetrovňa +421 55 6135438

Oddelenie radiačnej onkológie

Oddelenie radiačnej onkológie Klapka
Primár +421 55 6135501
Sekretariát +421 55 6135502
Sekretariát – FAX +421 55 6135504
Vedúca sestra +421 55 6135410, 521
Ambulancia I +421 55 6135511
Ambulancia II +421 55 6135513
Ambulancia III – konziliárna ambulancia +421 55 6135549
Ambulancia IV +421 55 6135512
Ambulancia Sestry +421 55 6135514 + Mobil: 0917 133 990
Ambulancia staničnej sestry +421 55 6135516
Inšpekčná izba lekárov – ÚPS +421 55 6135506
Inšpekčná izba lekárov III +421 55 6135551
Lôžkové oddelenie 1 Klapka
Sestry +421 55 6135521
Staničná sestra +421 55 6135523
Vyšetrovňa +421 55 6135526
Inšpekčná izba lekárov I +421 55 6135531
Lôžkové oddelenie 2 Klapka
Sestry +421 55 6135522
Staničná sestra +421 55 6135524
Vyšetrovňa +421 55 6135527
Inšpekčná izba lekárov II +421 55 6135532
Úsek rádioterapie a klinickej fyziky Klapka
Recepcia II. pavilón +421 55 6135554
Vedúci fyzik +421 55 6135548
Vedúci rádiologický technik +421 55 6135542
Lineárny urýchľovač I. +421 55 6135543
Lineárny urýchľovač II. +421 55 6135544
RTG terapia +421 55 6135547
CT simulátor +421 55 6135546
Brachyterapia +421 55 6135550
Pracovňa fyzikov I +421 55 6135548
Pracovňa fyzikov II +421 55 6135434
Vedúci fyzik +421 55 6135541
Denná miestnosť rádiologických technikov +421 55 6135552
Pracovňa lekára +421 55 6135540
Prípravovňa CT +421 55 6135555

AMBULANCIA KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE

Klapka
Ambulancia +421 55 6135119

RÁDIOLOGICKÉ ODDELENIE

Rádiologické oddelenie Klapka
Primár +421 55 6135525
CT popisovňa +421 55 6135557
CT pracovisko +421 55 6135546
Objednávanie pacientov CT a evidencia +421 55 6135553
Objednávanie pacientov – USG + Mamografické pracovisko +421 55 6135556
Popisovňa USG + Mamograf +421 55 6135558

Gynekologické oddelenie

Gynekologické oddelenie Klapka
Primár +421 55 6135201
Sekretariát +421 55 6135202
Vedúca sestra +421 55 6135203
Lôžková časť – staničná sestra, sestry +421 55 6135221
Operačná sála +421 55 6135222
Kartotéka ambulancie +421 55 6135211
Ambulancia I +421 55 6135212
Ambulancia II – konziliárna +421 55 6135213
Ambulancia III – USG gyn. pracovisko – USG. vag. sondou +421 55 6135435
Inšpekčná izba lekárov I +421 55 6135231
Inšpekčná izba lekárov II +421 55 6135232
Inšpekčná izba III +421 55 6135233

ORL oddelenie

ORL oddelenie Klapka
Primárka +421 55 6135301
Sekretariát +421 55 6135302
Vedúca sestra +421 55 6135303
Zástupca primára +421 55 6135331
Inšpekčná izba lekárov I. +421 55 6135331
Inšpekčná izba lekárov II. +421 55 6135332
Inšpekčná izba lekárov na oddelení +421 55 6135323
Staničná sestra oddelenie +421 55 6135321
Sestry oddelenie +421 55 6135321
Staničná sestra operačná sála +421 55 6135322
Sestry operačná sála +421 55 6135322
Ambulancia lekár +421 55 6135311
Ambulancia sestry +421 55 6135311

Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Klapka
Primárka +421 55 6135601
Sekretariát +421 55 6135202, 302
Vedúca sestra +421 55 6135603
Oddelenie +421 55 6135621
Ambulancia – sestra +421 55 6135611
Inšpekčná izba lekárov I. +421 55 6135622
Inšpekčná izba lekárov II. +421 55 6135623