Otorinolaryngologické oddelenie

ORL oddelenie zabezpečuje diagnostiku a chirurgickú liečbu predovšetkým onkologických ochorení, ale aj neonkologických ochorení nosa, prinosových dutín, dutiny ústnej , hltana , hrtana a ochorení krku, vrátane diagnostiky a liečby urgentných stavov so zaistením dýchania, zastavením krvácania a ošetrením úrazových stavov. Vykonáva približne 900 operácií ročne. Z celého spektra operácií možno spomenúť- operácie nosovej priehradky pre jej vybočenie, endoskopické operácie nosa a prinosových dutín tzv. FESS pre zápaly, polypy, a nádory, odstránenie mandlí, laserové odstránenie chrápania – uvuloplastiky, operácie nádorov ústnej dutiny a hltana, operácie slinných žliaz, mikrochirurgické operácie hrtana pre zápaly i nádory laserom i Kleinsasserovou operáciou, konvenčné operácie na krku – odstránenie lymfatických uzlín, operácie štítnej žľazy, odstránenie hrtana pre zhubný nádor a iné.
ORL oddelenie disponuje 20 lôžkami a spolu s ambulanciou je umiestnené na 2. poschodí – v rohovej časti ústavu. Operačný trakt sa nachádza na 3. poschodí . Zabezpečuje nepretržitú prevádzku počas dňa i v pohotovostnej službe.
Ambulancia zabezpečuje diagnostiku a liečbu pacientom v konziliárnej ambulancii, ale i v špecializovaných poradniach – rinoendoskopickej a onkologickej podľa rozpisu ordinačných hodín. Poskytuje konziliárne služby pre iné ambulancie a oddelenia vrámci VOÚ, ale aj UNLP, ako aj pre všetky ambulancie z celého východoslovenského kraja.
Každý štvrtok od 13. hodiny zasadá ORL–ONKO komisia, na ktorej otorinoloryngológ spolu s onkológom rozhodnú o terapeutickom postupe onkologického pacienta.

Personálne obsadenie pracoviska:

Primár:
MUDr. Danica Stecová

Zástupca primára:
MUDr. Peter Feciskanin

Sekretariát
Monika Hyllová

Vedúca sestra
Irena Sivecová, Dpl.s.

Staničná sestra
Mgr. Stanislava Prekopová

Staničná sestra operačnej sály
Bc. Viera Benkeová

Ambulancia ORL
MUDr. Zuzana Vaľková

Oddelenie:

  • MUDr. Peter Feciskanin
  • MUDr. Milan Almaši, PhD
  • MUDr. Beáta Buľková
  • MUDr. Viera Hertélyová
  • MUDr. Slávka Mihoková
  • MUDr. Ingrid Pálfyová
  • MUDr. Lívia Vaščáková
  • MUDr. Lenka Karoľová
  • MUDr. Oksana Petryschynetsová

Postup prijatia a prepustenia

Príjem na ORL je zvyčajne plánovaný.
Čas, kedy je potrebné dostaviť sa na plánovaný príjem je 8.00 – 12.00 hod. počas pracovných dní.

Prihlásiť sa je potrebné na ambulancii (II. posch.).
V prípade urgentného príjmu, je potrebné sa prihlásiť na ORL oddelení, kde je lekárska služba zabezpečená nepretržite.

Termín prepustenia pacienta je stanovený ošetrujúcim lekárom.

Čo si treba doniesť:

O dokumentoch aj potrebných veciach k hospitalizácii je pacient vopred informovaný na ORL ambulancií ústne, aj obdržaným informačným tlačivom.

Návštevné hodiny na ORL oddelení k sú denne od 14.00 do 17.00 hod.

Ordinačné hodiny
Pondelok 8.30-12.30 13.00-14.00 MUDr. Vaľková, MUDr. Buľková
Utorok 8.30-12.30 13.00-14.00 MUDr. Vaľková, MUDr. Buľková
Streda 8.30-12.30 13.00-14.00 MUDr. Vaľková, MUDr. Buľková, MUDr. Feciskanin
Štvrtok 8.30-12.30 13.00-14.00 MUDr. Feciskanin, MUDr. Almáši PhD, MUDr. Buľková, MUDr. Džunková, MUDr. Stecová
Piatok 8.30-12.30 13.00-14.00 MUDr. Buľková
Poradne
Alergologická: utorok od 11.00 do 13.00 MUDr. Stecová
Onkologická: streda od 8.30 do l2.30
Onkologická: štvrtok od 8.30 do l2.30
ORL-ONKO komisia štvrtok od 13.00 do15.00

Dietologická poradňa.