Oddelenie radiačnej onkológie – lôžko

Postup prijatia na oddelenie:

 • príjem na Oddelenie radiačnej onkológie je zvyčajne plánovaný
 • na hospitalizáciu budete predvolaný telefonicky alebo písomne formou listu, pokiaľ telefónne číslo, ktoré ste nahlásili je nedostupné
 • čas, kedy je potrebné sa dostaviť na plánovaný príjem je 8:00- 12:00 hod. počas pracovných dní
 • na príjem sa prihláste u sestier pri okienku na Ambulancii radiačnej onkológie (prízemie)

 

Čo si priniesť so sebou na hospitalizáciu?

 • platný preukaz poistenca
 • občiansky preukaz
 • dispenzárny preukaz (ak Vám už bol vydaný)
 • potvrdenie o pracovnej neschopnosti (pokiaľ už ste vypísaný na PN)
 • lieky, ktoré užívate na odporúčanie iných odborných lekárov
 • osobné veci a hygienické potreby
 • mobilný telefón, knihy, časopisy alebo rádio sú tiež povolené

 

Nenoste so sebou!

 • cennosti a väčší obnos peňazí

AK MÁTE NEJAKÉ NEJASNOSTI OHĽADOM HOSPITALIZÁCIE, PRÍPADNE SA NEMÔŽETE DOSTAVIŤ, KONTAKTUJTE SESTRY NA AMBULANCII RADIAČNEJ ONKOLÓGIE NA

t.č. 055/6135 514, 516 alebo  0917 133 990.

 

Vybavenie oddelenia radiačnej onkológie:

 • 2 lôžkové oddelenia
 • kapacita 57 lôžok
 • 1, 2, 3 a 4 – posteľové izby, s vlastným aj spoločným sociálnym zariadením
 • jedáleň s TV a chladničkou
 • prístup na TV anténu na všetkých izbách
 • klimatizované izby

 

NÁVŠTEVNÉ HODINY NA ODDELENÍ RADIAČNEJ ONKOLÓGIE SÚ DENNE OD 14:00 – 17:00 HOD., PRÍPADNE PO DOHODE SO SLUŽBUKONAJÚCIM PERSONÁLOM

Dôležité body z domáceho poriadku