Ambulancia radiačnej onkológie

Je situovaná na prízemí hlavnej budovy VOÚ, a.s..

Má 4 ambulancie, ktoré poskytujú: