Oddelenie klinickej onkológie

Pod pojmom systémová liečba sa rozumie aplikácia cytostatík, hormonálna liečba, imunoterapia a cielená liečba. V poslednom desaťročí však došlo k širokému rozvoju iných liečebných postupov. V liečbe sa používajú nové cytostatiká, monoklonálne protilátky, inhibítory angiogenézy, nádorové vakcíny, ako aj postupy génovej liečby. Zdá sa, že práve systémová protinádorová liečba sa rozvíja najdynamickejšie a jej význam v rámci komplexnej, multimodálnej liečby nádorov je a bude stále väčší. V súčasnej dobe je systémová liečba u našich pacientov aplikovaná buď samostatne alebo v kombinácií s rádioterapiou. Úspešnosť liečby je vysoká hlavne pri dodatočnom podaní po radikálnom chirurgickom výkone u rizikových pacientov. Onkologické ochorenie je pomerne často diagnostikované v neskorých štádiách, kde úspešnosť systémovej liečby klesá. Nežiaduce účinky tejto liečby vieme výrazne ovplyvniť podpornou liečbou – lieky proti zvracaniu, hnačkám, kožným zmenám. Systémová liečba je aplikovaná ambulantným spôsobom alebo za podmienok hospitalizácie.
Pracovisko Oddelenia klinickej onkológie patrí k špičkovým onkologickým pracoviskám na Slovensku a vo veľkej miere je zapojené aj do medzinárodných klinických skúšok.

Postup prijatia a prepustenia

Príjem na Oddelenie klinickej onkológie je zvyčajne plánovaný.
Čas, kedy je potrebné dostaviť sa na plánovaný príjem je 8.00 – 12.00 hod. počas pracovných dní.

Prihlásiť sa je potrebné v Ambulancii radiačnej onkológie (prízemie).

V prípade urgentného príjmu, je potrebné sa prihlásiť na niektorom z Oddelení klinickej onkológie, pričom lekárska služba je zabezpečená nepretržite.

Termín prepustenia pacienta je stanovený ošetrujúcim lekárom.

Čo si treba doniesť:

V prípade odoslania na vyšetrenie je potrebné si priniesť všetky lekárske správy, histologické vyšetrenie a výsledky zobrazovacích vyšetrení (RTG, CT, MRI, PET, ak je to možné priniesť aj zobrazenie na CD nosiči alebo snímky).

Návštevné hodiny na Oddelení klinickej onkológie sú denne od 14.00 do 17.00 hod.

 

Ordinačné hodiny

Ambulantná chemoterapia

 • 055/6135 424 – Janka Fedorcová, staničná sestra
 • 055/6135 417 – infúzna sála
 • Email: chemoterapia@vou.sk
Dni v týždni Odbery Podávanie chemoterapie, infúzna terapia a biologická liečba
Pondelok 07:00 – 09:00 08:00 – 15:00
Utorok 07:00 – 09:00 08:00 – 14:00
Streda 07:00 – 09:00 08:00 – 14:00
Štvrtok 07:00 – 09:00 08:00 – 14:00
Piatok 07:00 – 09:00 08:00 – 14:00

Ambulancia I

 • 055/6135 415 – MUDr. Monika Žák
 • 055/6135 420 – sestry: Bc. Jana Kováčová, Mgr. Miroslava Adamková
Dni v týždni Ordinačná doba
Pondelok 08:00 – 13:00
13:00 – 15:30 – ONKO PREDSTAVENIA
Utorok 08:00 – 14:30
Streda 08:00 – 14:30
09:00 – 11:00 – ONKOLOGICKÉ KONZILÁRNE SLUŽBY
Štvrtok 08:00 – 14:30
Piatok 08:00 – 14:30
Obedňajšia prestávka 12:30 – 13:00

Ambulancia II

MUDr. Hana GARANOVÁ

 • 055/6135 411 – MUDr. Renáta Šikrová
 • 055/6135 418 – sestry: Bc. Róbert Fajer, Bc. Lenka Petraššovitšová
Dni v týždni Ordinačná doba
Pondelok 08:00 – 13:00
13:00 – 15:30 – ONKO PREDSTAVENIA
Utorok 08:00 – 14:30
11:00 – 13:30 – ONKO-GYNEKOLOGICKÁ KOMISIA
Streda 08:00 – 14:30
09:00 – 11:00 – ONKOLOGICKÉ KONZILÁRNE SLUŽBY
Štvrtok 08:00 – 14:30
Piatok 08:00 – 14:30
Obedňajšia prestávka 12:30 – 13:00

Ambulancia III

 • 055/6135 413 – primárka MUDr. Andrea Cipková, MPH
 • 055/6135 418 – sestry: Stela Jurenková, Bc. Martina Petríková
Dni v týždni prim. MUDr. A. Cipková, MPH MUDr. Pihúriková
Pondelok 08:30 – 13:00 13:00 – 15:30 – ONKO PREDSTAVENIA
13:00 – 15:30 – ONKO PREDSTAVENIA
Utorok 09:00 – PREDNOSTENSKÁ VIZITA
Streda 08:00 – 14:30 10:00 – 12:00 OMeK
09:00 – 11:00 – ONKOLOGICKÉ KONZILÁRNE SLUŽBY
Štvrtok 09:00 PRIMÁRSKA VIZITA 08:00 – 14:30
11:00 – 13:00 MAMÁRNA KOMISIA
Piatok 08:00 – 14:30
Obedňajšia prestávka 12:30 – 13:00

Ambulancia IV

 • 055/6135 414 – MUDr. Igor Andrašina, CSc., MUDr. Eleonóra Pihúriková
 • 055/6135 420 – sestry: Dana Andreánska, Božena Sepešiová
Dni v týždni MUDr. Igor Andrašina, CSc. MUDr. E. Pihúriková
Pondelok 13:00 – 15:30 – ONKO PREDSTAVENIA 08:00 – 13:00
13:00 – 15:30 – ONKO PREDSTAVENIA
Utorok 09:00 – 11:00 – PREDNOSTENSKÁ VIZITA  08:00 – 14:30
Streda 08:00 – 12:00 10:00 – 12:00 OMeK
09:00 – 11:00 – ONKOLOGICKÉ KONZILÁRNE SLUŽBY
Štvrtok 08:00 – 11:00
11:00 – 13:00 MAMÁRNA KOMISIA
Piatok  08:00 – 14:30
Obedňajšia prestávka 12:30 – 13:00

Ambulancia V

 • 055/6135 412 – MUDr. Mária Višňovská
 • 055/6135 419 – sestry: Bc. Ivana Orgovánová, Tatiana Sieberová
Dni v týždni Ordinačná doba
Pondelok 08:00 – 13:30
13:30 – 15:30 ONKO PREDSTAVENIA
Utorok 08:00 – 14:30
Streda 08:00 – 14:30
10:00 – 12:00 OMeK
Štvrtok 08:00 – 14:30
11:00 – 13:00 MAMÁRNA KOMISIA
Piatok 08:00 – 14:30
Obedňajšia prestávka 12:30 – 13:00

Konziliárna ambulancia klinickej onkológie
OŠETRENIE PICC sestra Bc. Michaela Hrubjaková

 • telefónne číslo ambulancia: 055/6135 515
 • telefónne číslo sestra konziliárna ambulancia: Bc. Lucia Trochová: 055/6135 514
Deň Čas Lekár
Pondelok 09:00 – 11:30 Konzultácie a vyšetrenie nových pacientov
Utorok 07:30 – 10:30
10:30 – 13:00
13:00 – 15:30
Ošetrenie PICC
MUDr. Janíčková Natália – kontroly
Ošetrenie PICC
Streda 09:30 – 11:30 Konzultácie a vyšetrenie nových pacientov
Štvrtok 09:00 – 12:00
Piatok 7:30 – 9:30
9:30 – 12:00
12:00 – 15:30
Ošetrenie PICC
MUDr. Janíčková Natália – kontroly
Ošetrenie PICC