Oddelenie klinickej onkológie

Pod pojmom systémová liečba sa rozumie aplikácia cytostatík, hormonálna liečba, imunoterapia a cielená liečba. V poslednom desaťročí však došlo k širokému rozvoju iných liečebných postupov. V liečbe sa používajú nové cytostatiká, monoklonálne protilátky, inhibítory angiogenézy, nádorové vakcíny, ako aj postupy génovej liečby. Zdá sa, že práve systémová protinádorová liečba sa rozvíja najdynamickejšie a jej význam v rámci komplexnej, multimodálnej liečby nádorov je a bude stále väčší. V súčasnej dobe je systémová liečba u našich pacientov aplikovaná buď samostatne alebo v kombinácií s rádioterapiou. Úspešnosť liečby je vysoká hlavne pri dodatočnom podaní po radikálnom chirurgickom výkone u rizikových pacientov. Onkologické ochorenie je pomerne často diagnostikované v neskorých štádiách, kde úspešnosť systémovej liečby klesá. Nežiaduce účinky tejto liečby vieme výrazne ovplyvniť podpornou liečbou – lieky proti zvracaniu, hnačkám, kožným zmenám. Systémová liečba je aplikovaná ambulantným spôsobom alebo za podmienok hospitalizácie.
Pracovisko Oddelenia klinickej onkológie patrí k špičkovým onkologickým pracoviskám na Slovensku a vo veľkej miere je zapojené aj do medzinárodných klinických skúšok.

Postup prijatia a prepustenia

Príjem na Oddelenie klinickej onkológie je zvyčajne plánovaný.
Čas, kedy je potrebné dostaviť sa na plánovaný príjem je 8.00 – 12.00 hod. počas pracovných dní.

Prihlásiť sa je potrebné v Ambulancii radiačnej onkológie (prízemie).

V prípade urgentného príjmu, je potrebné sa prihlásiť na niektorom z Oddelení klinickej onkológie, pričom lekárska služba je zabezpečená nepretržite.

Termín prepustenia pacienta je stanovený ošetrujúcim lekárom.

Čo si treba doniesť:

V prípade odoslania na vyšetrenie je potrebné si priniesť všetky lekárske správy, histologické vyšetrenie a výsledky zobrazovacích vyšetrení (RTG, CT, MRI, PET, ak je to možné priniesť aj zobrazenie na CD nosiči alebo snímky).

Návštevné hodiny na Oddelení klinickej onkológie sú denne od 14.00 do 17.00 hod.

 

Ordinačné hodiny

Ambulantná chemoterapia

 • 055/6135 424 – Mgr. Ingrid Zvarová, staničná sestra
 • 055/6135 417 – infúzna sála
 • 055/6135 421 – fax
Dni v týždni Odbery Podávanie chemoterapie
Pondelok 07:00 – 08:00 08:00 – 15:00
Utorok 07:00 – 08:00 08:00 – 14:00
Streda 07:00 – 08:00 08:00 – 14:00
Štvrtok 07:00 – 08:00 08:00 – 14:00
Piatok 07:00 – 08:00 08:00 – 14:00

Ambulancia I

 • 055/6135 410, 415 – MUDr. Tibor Packaň, PhD.
 • 055/6135 415, 416 – doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
 • 055/6135 420 – sestra: PhDr. Darina Kováčová, Stela Jurenková
Ordinačná doba MUDr. T. Packaň, PhD. doc. MUDr. M. Wagnerová, CSc.
Utorok 08:00 – 10:00 09:00 – 14:30
10:00 – 13:00 ONKO-GYNEKOLOGICKÁ KOMISIA
Streda 08:00 – 13:00  
Štvrtok   09:00 – 14:30
Telefonické objednávanie pacientov denne od 8.00 do 14:00 hod. na tel. čísle 055/6135 420

Ambulancia II

MUDr. Hana GARANOVÁ

 • 055/6135 411 – MUDr. Hana Garanová
 • 055/6135 418 – sestry: Róbert Fajer, Bc. Lenka Petraššovitšová
Ordinačná doba
Pondelok 08:00 – 13:30
13:30 – 15:30 ONKO PREDSTAVENIA
Utorok 08:00 – 14:30
11:00 – 13:30 ONKO-GYNEKOLOGICKÁ KOMISIA
Streda 08:00 – 14:30
Štvrtok 08:00 – 14:30
Piatok 08:00 – 14:30
Obedňajšia prestávka 12:30 – 13:00

Ambulancia III

MUDr. Andrea Cipková, MPH

 • 055/6135 401, 413 – prim. MUDr. Andrea Cipková, MPH
 • 055/6135 418 – sestry: Anna Holodňáková , Bc. Martina Petríková
Ordinačná doba prim. MUDr. Andrea Cipková, MPH MUDr. M. Vargová Egryová
Pondelok 08:30 – 13:30 08:00 – 13:30
13:30 – 15:30 onko predstavenie ambuluje vo vyšetrovni lekára č. 1
Utorok 09:00 prednostenská vizita 08:00 – 14:30
Streda 08:00 – 14:30  
Štvrtok 09:00 primárska vizita 08:00 – 14:30
11:00 – 13:00 mamárna komisia
Piatok 08:00 – 14:30  
Telefonické objednávanie pacientov denne od 8.00 do 14:00 hod. na tel. čísle 055/6135 418

Ambulancia IV

doc. MUDr. Igor ANDRAŠINA, CSc.

 • 055/6135 404, 414 – doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc.
 • 055/6135 420 – sestra: Dana Szabóová, Katarína Kmecová
Ordinačná doba doc. MUDr. I. Andrašina, CSc.
Pondelok 09:00 – 10:00
13:30 – 15:30 ONKO PREDSTAVENIA
Utorok 08:00 – 09:00
09:00 – 11:00 PREDNOSTENSKÁ VIZITA
Streda 08:00 – 12:00
Štvrtok 08:00 – 11:00
11:00 – 13:00 MAMÁRNA KOMISIA
Piatok 08:00 – 10:00
Telefonické objednávanie pacientov denne od 8.00 do 14:00 hod. na tel. čísle 055/6135 420

Ambulancia V

MUDr. Mária VIŠŇOVSKÁ

 • 055/6135 412 – MUDr. Mária Višňovská
 • 055/6135 419 – sestry: Bc. Ivana Orgovánová, Tatiana Sieberová
Dni v týždni Ordinačná doba
Pondelok 08:00 – 13:30
13:30 – 15:30 ONKO PREDSTAVENIA
Utorok 08:00 – 14:30
Streda 08:00 – 14:30
10:00 – 12:00 OMeK
Štvrtok 08:00 – 14:30
11:00 – 13:00 MAMÁRNA KOMISIA
Piatok 08:00 – 14:30
Obedňajšia prestávka 12:30 – 13:00

Ambulancia klinickej onkológie (prízemie)

MUDr. Monika VARGOVÁ EGRYOVÁ
MUDr. Martin PETRILÁK
MUDr. Valer KOVÁČ, PhD.

 • 055/6135 515 – ambulancia
 • 055/6135 514 – sestra: Daniela Jendželovská
Dni v týždni Ordinačná doba
Pondelok 08.00 – 09.00 hod. Aplikácia chemoterapie – MUDr. Vargová Egryová
09.00 – 11.00 hod. Konzultácie a vyšetrenie nových pacientov – MUDr. Vargová Egryová
11.00 – 13.00 hod. Aplikácia chemoterapie – MUDr. Vargová Egryová
Utorok 08.00 – 09.00 hod. Aplikácia chemoterapie – MUDr. Vargová Egryová
09.00 – 11.00 hod. PREDNOSTENSKÁ VIZITA
11.00 – 13.00 hod. Aplikácia chemoterapie – MUDr. Vargová Egryová
Streda 08.00 – 09.00 hod. MUDr. Kováč, PhD.
09.00 – 11.00 hod Konzultácie a vyšetrenie nových pacientov – MUDr. Vargová Egryová
11.00 – 13.00 hod. Lymfómová komisia – MUDr. Petrilák Martin
Štvrtok 08.00 – 09.00 hod. Aplikácia chemoterapie – MUDr. Vargová Egryová
09.00 – 11.00 hod. Onko – urologická komisia – MUDr. Vargová Egryová
12.00 – 14.00 hod. Konzultácie a vyšetrenie nových pacientov – MUDr. Vargová Egryová
Piatok 08.00 – 10.00 hod. MUDr. Kováč, PhD.
10.00 – 14.00 hod. Konzultácie a vyšetrenie nových pacientov – MUDr. Vargová Egryová