Odborné komisie

KOMISIA PRE NÁDORY HLAVY A KRKU

Diagnózy riešené komisiou:
Nádory horných hltacích a dýchacích ciest, slinných žliaz a štítnej žľazy

Personálne zabezpečenie:
ORL Radiačná onkológia Klinická onkológia
MUDr. Danica Stecová doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD. MUDr. Jana Pisáková
MUDr. Peter Feciskanin MUDr. Gabriela Barilíková
MUDr. Milan Almáši, PhD. MUDr. Marek Marinčák
MUDr. Daniela Nadzonová

Miesto: ambulancia ORL oddelenia
Čas: štvrtok – 13.00 – 15.00 hod.

KOMISIA PRE NÁDORY MAXILOFACIÁLNEJ OBLASTI

Diagnózy riešené komisiou:
Nádory ústnej dutiny, pery a prínosových dutín

Personálne zabezpečenie:
Maxilofaciálna chirurgia Radiačná onkológia Klinická onkológia
MUDr. Stanislav Andrejko, PhD. doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD. MUDr. Jana Pisáková
prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., MPH MUDr. Gabriela Barilíková
MUDr. Marek Marinčák

Miesto: ambulancia radiačnej onkológie 3
Čas: pondelok – 10.00 – 12.00 hod.

LYMFÓMOVÁ KOMISIA

Diagnózy riešené komisiou:
Malígne lymfómy

Personálne zabezpečenie:
Klinická onkológia Radiačná onkológia
MUDr. Martin Petriľák doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD.
MUDr. Marek Marinčák

Miesto: ambulancia radiačnej onkológie 1
Čas: pondelok a streda – 10.00 – 13.00 hod.

MAMÁRNA KOMISIA

Diagnózy riešené komisiou:
Karcinóm prsníka

Personálne zabezpečenie:
Gynekológia Radiačná onkológia Klinická onkológia
MUDr. Andrea Grešová, PhD. MUDr. Marián Frívaldský MUDr. Igor Andrašina, CSc.
MUDr. Jana Dudičová MUDr. Iveta Priatelová doc. MUDr. Mária Wágnerová, CSc.
  MUDr. Daniela Nadzonová MUDr. Andrea Cipková, MPH
MUDr. Mária Višňovská

Miesto: ambulancia radiačnej onkológie 2, 4
Čas: štvrtok – 11.00 – 13.00 hod.

PĽÚCNA KOMISIA

Diagnózy riešené komisiou:
Karcinóm pľúc, mezotelióm

Personálne zabezpečenie:
Pľúcne lekárstvo Hrudníková chirurgia Klinická onkológia Radiačná onkológia
MUDr. Andrej Somoš MUDr. Marián Kudláč MUDr. Jana Jankurová MUDr. Iveta Priatelová
MUDr. Roman Klimčík MUDr. Zuzana Pribulová MUDr. Natália Janíčková

Miesto: ambulancia radiačnej onkológie 4
Čas: pondelok – 13.00 – 15.00 hod.

MELANÓMOVÁ KOMISIA

Diagnózy riešené komisiou:
Malígny melanóm

Personálne zabezpečenie:
Kožné lekárstvo Plastická chirurgia Klinická onkológia
MUDr. Milada Kovaľová MUDr. Vladimír Pastva MUDr. Mária Višňovská
MUDr. Henrieta Kovaľová MUDr. Viktor Jabur MUDr. Eleonóra Pihuríková

Miesto: ambulancia kožného lekárstva (VII. pavilón)
Čas: streda – 10.00 – 12.00 hod.

KOMISIA PRE SARKÓMY

Diagnózy riešené komisiou:
Sarkómy mäkkých častí, sarkómy kostí

Personálne zabezpečenie:
Ortopédia Radiačná onkológia Klinická onkológia
MUDr. Rastislav Šepitka MUDr. Marián Frívaldský MUDr. Martrin Petriľák
MUDr. Dávid Sokol MUDr. Daniela Nadzonová MUDr. Valér Kováč, PhD.

Miesto: ambulancia klinickej onkológie na prízemí
Čas: streda – 13.00 – 14.00 hod. (každý párny týždeň)

ONKO – UROLOGICKÁ KOMISIA

Diagnózy riešené komisiou:
Karcinóm prostaty, karcinóm obličky, karcinóm močového mechúra a močových ciest, testikulárne nádory a karcinóm penisu

Personálne zabezpečenie:
Urológia Radiačná onkológia Klinická onkológia
MUDr. Ľubomír Lachváč, PhD. doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD. MUDr. Tibor Packaň, PhD.
MUDr. Atilla Szalontay MUDr. Katarína Belánová MUDr. Monika Vargová Egryová
MUDr. Natália Janíčková

Miesto: ambulancia radiačnej onkológie 1
Čas: pondelok – 10.00 – 12.00 hod.

ONKO – GYNEKOLOGICKÁ KOMISIA

Diagnózy riešené komisiou:
Karcinóm krčka maternice, tela maternice, karcinóm vaječníkov a karcinóm vulvy

Personálne zabezpečenie:
Gynekológia Radiačná onkológia Klinická onkológia
MUDr. Marta Jacinová MUDr. Katarína Belánová MUDr. Tibor Packaň, PhD.
MUDr. Ladislav Gazdag MUDr. Marek Marinčák MUDr. Hana Garanová
MUDr. Tatiana Borošová

Miesto: ambulancia gynekologického oddelenia
Čas: utorok – 11.00 – 13.00 hod.

KOMISIA PRE NÁDORY CNS

Diagnózy riešené komisiou:
Zhubné a nezhubné nádory mozgu a miechy

Personálne zabezpečenie:
Neurochirurgia Radiačná onkológia Klinická onkológia Rádiológia
MUDr. Aurélia Kollová, PhD. MUDr. Natália Janíčková MUDr. Zuzana Pribulová MUDr. Lýdia Frigová
doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD.
MUDr. Katarína Belánová

Miesto: ambulancia radiačnej onkológie 3
Čas: utorok – 13.00 – 15.00 hod. (každý nepárny týždeň)