Gynekologické oddelenie

Je odborom, ktorý sa zaoberá diagnostikou a liečbou malígnych ochorení rodidiel a mliečnej žľazy.
Náplňou práce, ako vysoko špecializovaného onkologického pracoviska s nadregionálnou pôsobnosťou je zabezpečovať najzložitejšie operačné výkony pri nádorových ochoreniach rodidiel a mliečnej žľazy.
V spolupráci s onkológom, patológom a radio- diagnostikom stanoviť liečebný plán a odporučiť ďalšie dispenzarizačné postupy a kontrolu onkolo- gických pacientok.
Cieľom je centralizácia pacientok, poskytovanie komplexnej liečby, prevencie aj dispenzarizácie na najvyššej možnej súčasnej úrovni poznania.

Primár
MUDr. Marcel Lupták
Zástupca primára
Lekári
MUDr. Tatiana BOROŠOVÁ
MUDr. Ján BUJŇÁK PhD.
MUDr. Jana DUDIČOVÁ
MUDr. Ladislav GAZDAG
MUDr. Andrea GREŠOVÁ, PhD.
MUDr. Marta JACINOVÁ
MUDr., Ing. Peter KRAJŇÁK
MUDr. Jana LÁTAL VALIGUROVÁ
Ordinačná doba ODBER KRVI PLÁNOVANÉ PRÍJMY NA ODDELENIE VYŠETRENIA
Pondelok 7,00 – 7,30 7,30 – 10,00 10,00 – 11,15 11,15 – 15,00
MUDr. Jacinová službukonajúci lekár
Utorok 7,00 – 7,30 7,30 – 10,00 10,00 – 11,15 11,15 – 15,00
MUDr. Jacinová službukonajúci lekár
Streda 7,00 – 7,30 7,30 – 10,00 10,00 – 11,15 11,15 – 15,00
MUDr. Jacinová službukonajúci lekár
Štvrtok 7,00 – 7,30 7,30 – 10,00 10,00 – 11,15 11,15 – 15,00
MUDr. Jacinová službukonajúci lekár
Piatok 7,00 – 7,30 7,30 – 10,00 10,00 – 11,15 11,15 – 15,00
MUDr. Jacinová službukonajúci lekár
Obedňajšia prestávka: 13,00 – 13,30
  • 055/6135 212 – sestra
  • 055/6135 211 – kartotéka
ODBER KRVI VYŠETRENIA
Pondelok 07:00 – 07:30 10:00 – 13:00
primár
MUDr. Tóth, PhD.
Utorok 07:00 – 07:30 11:00 – 13:00
KPK
Krajská problémová komisia
Streda 07:00 – 07:30 10:00 – 13:00
Mamárna poradňa
MUDr. Grešová, PhD
Štvrtok 07:00 – 07:30 13:30 – 14:30
Hormonálna poradňa
Piatok 07:00 – 07:30 10:00 – 13:00
Mamárna poradňa
MUDr. Dudičová

Dietologická poradňa.