Ambulancia klinickej psychológie

Ivica Uhríková, MSc.

  • 055/6135 119

Na prvovyšetrenie sa môžete objednať aj v rámci návštevy iného ambulantného pracoviska ústavu, sestry Vás objednajú na konkrétny termín.
Ak sa nemôžete dostaviť, oznámte to, prosím, najneskôr deň vopred.

Ordinačné hodiny

Ordinačná doba
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 15:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 15:00
Obedňajšia prestávka 12:30 – 13:00