Ambulancia klinickej psychológie

Mgr. Miriama Bírešová

Klinický psychológ

V rámci rozvoja bio-psycho-sociálneho prístupu v medicíne poskytuje VOU svojim pacientom aj služby ambulancie klinickej psychológie. Jej cieľom je pomôcť pacientom zmierniť mnohé sprievodné ťažkosti, ktoré prináša onkologické ochorenie a zvýšiť tak jeho psychickú pohodu v tomto náročnom životnom období.

Ponúkané služby:

  • krízová intervencia – pomoc pacientovi pri spracovaní náhle vzniknutej záťažovej situácie, poskytuje priestor pre prežívanie a spracovanie intenzívnych emócií, mobilizuje optimálne stratégie zvládania záťažovej situácie.
  • klinicko-psychologická diagnostika – psychodiagnostické vyšetrenia pre rôzne účely (lekár-špecialista napr. neurológ, psychiater, sociálna poisťovňa a pod.)
  • psychoterapeutická starostlivosť počas celej liečby i po nej – podporná psychoterapia, nácvik relaxačných techník a rôzne projektívne psychoterapeutické intervencie, ktorých cieľom zvýšenie psychickej odolnosti, zmiernenie úzkosti a depresie, zlepšenie psychickej pohody a pod.
  • klinicko- psychologické poradenstvo pre príbuzných a blízke osoby pacientov – podporná psychoterapia, mobilizovanie zdrojov na zvládnutie náročnej životnej situácie, bezpečný priestor na prejavenie a spracovanie emócií, nácvik komunikačných techník pre efektívnejšiu komunikáciu s pacientom, sprevádzanie v procese smútenia a pod.

Ordinačné hodiny

Ordinačná doba
Pondelok 7:30 – 15:30
Utorok 7:30 – 15:30
Streda 7:30 – 15:30
Štvrtok 7:30 – 15:30
Piatok 7:30 – 15:30

Ordinačné hodiny môžu byť obmedzené podľa konziliárnej práce na oddeleniach.

  • 055/6135 119

Na vstupné vyšetrenie sa môžete objednať telefonicky, ale aj v rámci návštevy iného ambulantného pracoviska ústavu, sestry Vás objednajú na konkrétny termín.