Ambulancia klinickej psychológie

Mgr. Miriama Bírešová

  • 055/6135 119

Klinický psychológ

Diagnostika onkologického ochorenia ako aj jeho liečba ovplyvňuje fyzický i psychický stav každého pacienta. V rámci multidisciplinárneho prístupu sme preto v ústave otvorili ambulanciu klinickej psychológie, kde poskytujeme psychodiagnostické a psychoterapeutické výkony pre pacientov s onkologickým ochorením v rôznych štádiách a tiež po ukončení onkologickej liečby a vymiznutí ochorenia a pri opätovnom zaradení sa do aktívneho života.

V ambulancii poskytujeme okrem základných psychodiagnostických a psychoterapeutických výkonov tiež:

  • psychodiagnostické vyšetrenia pre potreby sociálnej poisťovne a lekárov špecialistov (napr. neurológ, psychiater),
  • podporné psychoterapeutické sedenia pre pacientov počas liečby aj po liečbe,
  • nácvik autogénneho tréningu, účinnej relaxačnej metódy pri zvládaní stresu a úzkosti,
  • poradenstvo pre rodinných príslušníkov pri problémoch s komunikácii s chorým, v krízovom období starostlivosti o terminálne chorého, či v smútkovom procese.

Ordinačné hodiny

Ordinačná doba
Pondelok 7:30 – 15:30
Utorok 7:30 – 15:30
Streda 7:30 – 15:30
Štvrtok 7:30 – 15:30
Piatok 7:30 – 15:30

Ordinačné hodiny môžu byť obmedzené podľa konziliárnej práce na oddeleniach.

  • 055/6135 119

Na vstupné vyšetrenie sa môžete objednať telefonicky, ale aj v rámci návštevy iného ambulantného pracoviska ústavu, sestry Vás objednajú na konkrétny termín.